Rady doporučení

Vážení zákazníci naší půjčovny,

chtěli bychom Vám touto cestou poradit jak si spokojeně a bez problémů užít Vaši dovolenou. Co udělat před vlastním půjčením vozidla, čeho se vyvarovat, jak se zachovat v určitých situacích a jak předejít škodám či zbytečným poplatkům při vrácení vozidla.

OBECNĚ:

Obytná auta a karavany jsou prostředky určené pro aktivní trávení volného času. Lze je využít nejen pro dovolenou, ale i pro skupinové výlety, sportovní akce, veletrhy, kulturní akce apod. V případě pronájmu karavanu pro rodinnou dovolenou by měli nájemci především umět odhadnout své řidičské schopnosti, praxi v řízení takového vozidla a vztah k technice jako takové celkově.

Samozřejmě, že s karavanem se může vydat na cesty i úplný laik, avšak za předpokladu, že bude maximálně pozorný, obezřetný a bude mu aktivně pomáhat zbytek posádky. V naší 12ti-leté historii půjčovny jsme již prošli ledasčím. Měli jsme klienty, kteří s obytným vozem jeli poprvé i zkušené "mazáky", ale v převážné většině případů rozhoduje opatrnost, pečlivost a důsledná kontrola režimu a stavu vozidla. (zavírání oken před jízdou, kontrola uložení nákladu, uzavření všech skříněk, dveří a střešních oken apod.).

URČITĚ je nezbytně nutné si přečíst všeobecné podmínky pronájmu karavanů - předejdete tak  nedorozuměním, problémům a zbytečným poplatkům při vrácení karavanu.

Před vlastním půjčením obytného vozu či karavanu objektivně posuďte své řidičské schopnosti a praxi v řízení vozidel. U výpůjčky obytného přívěsu pak zkontrolujte předem také technický stav Vašeho tažného vozidla, správnou funkčnost zásuvky Vašeho tažného zařízení. V technickém průkaze Vašeho vozu pak zkontrolujte uvedenou hmotnost pro tažení karavanu. Pro možnost tažení obytného přívěsu s řidičským oprávněním "B" je důležité dodržet podmínku, že hmotnost soupravy nesmí překročit 3 500 kg, pro vyšší hmotnost soupravy než 3 500 kg je nutné mít ještě řidičské oprávnění skupiny "E"!!!

Převzetí pronajatého vozidla:

Zde doporučujeme aby se převzetí karavanu a zaškolení pro pronájem zúčastnili alespoň dva členové budoucí posádky obytného vozu, či přívěsu. O převzetí karavanu je sepsán předávací protokol, kde jsou zaznamenána data vozidla, přesná výbava a případné poškození. Tento protokol je písemným záznamem, z kterého se vychází také při vrácení obytného vozidla. I na Vás tedy záleží aby tento doklad byl úplný a přesný a ve Vašem zájmu si jej  tedy pečlivě prostudujte a zkontrolujte, eventuelně nechte doplnit a potvrdit. Naším zájmem není zákazníkovi "něco" naúčtovat, ale vozidla se neustále nabízejí na prodej a každé poškození snižuje citelně jeho cenu. Zde se pohybujeme i v řádu statisíců. Při převzetí karavanu si zkontrolujte úplnost výbavy a přesně si projděte veškerá poškození a jejich zápis v tomto protokolu. Podle protokolu se pak bude Váš karavan nebo obytný vůz předávat zpět. Pokud se na vozidle objeví další šrámy, odřeniny či jiné poškození neuvedené v předávacím protokolu, budeme je chtít uhradit po Vás (pokud nebudou hrazeny pojistnou smlouvou). V takovém případě se podílíte na škodě tzv. spouúčastí, která činí 10% z pojistné události, minimálně však 10.000 Kč. Jinými slovy: každé poškození karavanu během pronájmu vozidla do výše 10 tis. Kč hradí nájemce. Nejčastější slova "to už bylo a nevím jak se to stalo" tady bohužel neobstojí.

BĚHEM PRONÁJMU:

NA CO SI DÁT POZOR- rozměry vozidla - obytný vůz je podstatně vyšší (až 3,3 m) než osobní vůz, pozor tedy zejména na římsy budov, okapy, sloupky plotů, pergoly, altány apod. Délka obytných vozů je 6 - 7,3 m + držák kol (cca 1 m), pozor tedy při otáčení, couvání, vyjíždění z řady zaparkovaných vozů, zajíždění do kempu, center měst, nebo k čerpací stanici. U všech těchto případů určitě využijte pomoc další osoby posádky a jejich navádění. Šíře většiny vozidel je 2,3 m + zrcátka, markýza apod. Zvláštní pozornosti je třeba dbát při najíždění nebo vyjíždění z trajektů. Zde se snaží pracovníci lodi co nejdříve na palubu nacpat maximální množství vozidel a dochází zde k častým poškozením našich obytných aut a obytných přívěsů. Obytná vozidla jsou také bohužel poměrně často terčem zlodějů. Proto určitě nenechávejte ani na malou chvíli na sedadlech, za oknem, na stole ani jinde na viditelném místě žádné cennosti, fotoaparáty, kamery, pasy, počítače apod. POZOR také na parkoviště u nákupních center v tuzemsku i zahraničí. Obvykle stačí i jen několik minut a "nenechavci" Vám znepříjemní celou dovolenou. DOPORUČUJEME aby alespoň jeden člen posádky VŽDY zůstal při nákupech v karavanu. Podle možností parkujte pokaždé vozidlo na co možná nejfrekventovanějším místě, NIKDY však na místě zastrčeném nebo odlehlém. Věřte, že poplatek pár EUR je někdy levnější, než ztráta cenností, dokladů nebo poškození vozidla a pokažená dovolená. Během kempování neopírejte prosím žádné předměty o obytná vozidla ( kola, kempové židličky , stolek apod ). Zejména u nastartovaného vozidla taková židlička udělá u boku vozidla nedo jeho dveří pěkné šrámy. Děkujeme. V případě dopravní nehody jste povinni použít formulář "protokol o dopravní nehodě", který je součástí každého motorového  vozidla. Při vrácení vozidla musíte řádně a úplně vyplněný tento formulář odevzdat technikovi půjčovny.