Hykro s.r.o. Since 1999

Základní informace k půjčení obytného vozu nebo obytného přívěsu


Vratná kauce za obytný vůz je 30 000,- Kč (skládá se v hotovosti při převzetí vozidla)

Vratná kauce za obytný přívěs 20 000,- Kč (skládá se v hotovosti při převzetí karavanu)

Při odjezdu je potřeba mít uhrazené nájemné v plné výši. NÁJEMNÉ SE Z KAUCE NEODEČÍTÁ!

Vrácení vozidel vždy do 11:00, jinak se připočítává další 1den nájmu.

Minimální doba pronájmu v hlavní sezóně je 7dnů.

Minimální doba půjčení jsou 3dny.

Ve vozidlech je přísný zákaz kouření.

Domácí mazlíčci nejsou povoleni z důvodu možných alergických příznaků.

Vozidla se vrací v takovém stavu, v jakém se přebírají. To znamená uklizené a vyčištěné.

Limit km u obytných vozů: 300km/1den, 14dnů a více neomezený počet km. Při přejetí limitu 1km = 7,26Kč vč. dph.

Vozidla mají sjednáno havarijní pojištění: U každé škodní události, u které pojišťovna uhradí pronajímateli pojistné plnění v plné výši minus spoluúčast, zaplatí nájemce pronajímateli vždy pouze 10% kalkulované ceny opravy, nejméně však 10.000,- Kč. Jinými slovy: každé jednotlivé poškození vozidla během pronájmu do výše 10 000,-Kč hradí nájemce.

STORNO PODMÍNKY:
Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy zaplacením odstupného, pokud tak učiní nejpozději v den sjednaný jako začátek nájmu, s tím, že je povinen zaplatit odstupné takto: při odstoupení v době 60 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 10% sjednaného nájemného, při odstoupení v době 60 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30% sjednaného nájemného, při odstoupení v době 30 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 50% sjednaného nájemného, při odstoupení 7 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 100% sjednaného nájemného.